Nieuws


Met 229 lumen per Watt een vervanger voor een PL24W armatuur wat nog maar  8W verbruikt. Dit  in Nederland ontworpen en gefabriceerd product is uniek in zijn klasse.


BURO-33 heeft hierin een bijdrage mogen leveren in met name het technisch aspect van het ontwerp.

 

Dit product heeft als enige product een  code 7 voor zijn recyclebaarheid.  Door toepassing van MID-power leds van SAMSUNG kan  deze  enorme sprong voorwaarts  voorwat betreft de lumen/Watt verhouding gehaald worden. Ook maakt men hier geen gebruik meer van lenzen wat het comfort zeer ten goede komt.


BURO-33 helpt bij ontwikkeling armatuur


In opdracht van de gemeente Huizen heeft BURO-33  geholpen bij de ontwikkeling van een nieuw kegel armatuur.


De gemeente Huizen was niet tevreden over het aanbod van  LED kegel armaturen.  Het kon beter en slimmer. Er moest meer licht uitkomen, het moest een 100% recyclebaar zijn en een unieke vormgeving hebben.


Resultaat: Het DIAMOND armatuur


____________________________________________________________________________________________________________

Ook gemeente Utrecht vraagt BURO-33 te helpen bij het aan te besteden van het onderhoud aan de OVL.......


Na de Gemeente Amsterdam heeft ook de gemeente Utrecht BURO-33 opdracht gegeven om hen bij te staan om een nieuw onderhoudscontract op te stellen.


Gemeente Utrecht heeft een aflopend onderhoudscontract dat ruim 7 jaar heeft gelopen. Ze zijn daarom opzoek naar een partij gegaan die hen kan ondersteunen om de beste aannemer te vinden die ook nog een concurrerende prijs indient.


BURO-33 heeft ruime ervaring in het zo opstellen van eisen en wensen in de uitvraag dat er ook de beste partij uitkomt. Het bedenken van kwalitatieve aspecten waar een gegadigde op kan scoren is één van de kerncompetentie van BURO-33.


Halverwege dit jaar zal de aanbesteding gepubliceerd worden en het nieuwe contract zal ingaan op 1 januari 2020.

____________________________________________________________________________________________________________

Gemeente Nijkerk plaatst duurzame OVL in nieuwbouwwijk Doornsteeg........


BURO-33 begeleidt met een meervoudig onderhandse aanbesteding de gemeente Nijkerk bij het plaatsen van de OVL in de nieuwbouw locatie Doornsteeg.


We hebben het verlichtingsplan een second opnion gegeven en hieruit bleek dat er een besparingspotentieel aanwezig was. De gemeente was hier zo tevreden over dat BURO-33 de opdracht heeft gekregen deze aanbesteding voor deelplan I te gaan begeleiden.


In deze meervoudige onderhandse aanbesteding zal de partijen worden gevraagd nieuwe OVL te leveren en te plaatsen inclusief een telemanagement systeem (TM). Aangezien deze uitbreiding pas geheel gereed is in 2025 wil de gemeente op alles voorbereid zijn en plaatst dus een TM systeem waarmee op afstand het lichtniveau te regelen is. Ook zullen eventuele storingen zich "automatische" melden.


Dit alles zal in een RAW-bestek worden uitgevraagd, dit met name om het afrekenen straks  eenvoudig te houden.

KLIK HIER VOOR MEER INFO.

____________________________________________________________________________________________________________

Innovatieve aanbesteding Alkmaar - Heerhugowaard en Langedijk


De drie gemeenten hebben, na een zorgvuldige selectie, BURO-33 de opdracht gegeven om de aanbesteding voor hen te schrijven en op de markt te zetten. De gemeenten werkte voorheen samen met een landelijk opererend OVL-adviesbureau, die aanbesteden niet als kerntaak heeft. BURO-33 heeft veel kennis en kunde opgedaan op het gebeid van innovatief aanbesteden. De gemeenten zochten veel kennis van de OVL, maar ook van aanbesteden en met name dan dat het moest op een innovatieve wijze.


BURO-33 heeft een presentatie gegeven aan de gemeenten en goed geluisterd wat de wensen van de drie individuele gemeente waren. Hierop heeft BURO-33 hen een voorstel gedaan wat uiteindelijk erg goed paste bij de wensen van de gemeenten.


We gaan de opdrachtnemer selecteren doormiddel van een interview en het uitwerken van een case die men ook moet gaan presenteren. Het nieuwe contract zal ingaan op 1 januari 2019.


Ook zal door BURO-33 de nieuwste parameters en materialen worden verwerkt in een RAW bestek die men zal moeten afprijzen. Belangrijk punt in dit verhaal zijn de minimale en maximale prijzen die zullen worden opgelegd door de aanbestedende dienst. Dit om manipulatieve en strategische inschrijvingen te beperken.


____________________________________________________________________________________________________________

Woudenberg vervangt alle OVL zonderaanbesteding....


Alle lichtmasten in Woudenberg die ouder zijn dan tien jaar worden tussen nu en mei 2018 vervangen. Er komen gerecyclede exemplaren met LED verlichting voor terug. Met het vervangen van de openbare verlichting is Woudenberg straks één van de eerste gemeenten waarbij de straatverlichting compleet op afstand bediend kan worden.


Dit na een onbekende aanbestedingswijze in deze wereld; ONDERHANDELING.

Dit is mogelijk door de gemeenteraad en het college te vragen om een uitzondering te maken op het inkoopbeleid en de Aanbestedingswet.

Deze uitzondering mocht, vanwege de fabricage van armaturen in de sociale werkplaats van de gemeente en de zeer grote OVL aannemer die gevestigd is in de gemeente. Hierdoor kon het werk uitgevoerd worden door inwoners van de gemeente Woudenberg. KLIK HIER VOOR MEER INFO

____________________________________________________________________________________________________________

BURO-33 helpt gemeente Maasdriel bij grootschalige vervanging OVL


De gemeente Maasdriel, gaat grootschalig zijn openbare verlichting vervangen.

BURO-33  heeft RAW bestek geschreven waarin  de EMVI score behaald kan worden op het  nakomen van de afspraken, hoe beter hij deze nakomt hoe hoger zijn score. Komt hij zijn afspraken niet na, volgt een boete waarvan hij zelf de hoogte mocht bepalen bij inschrijving.

In dit bestek denken we nog betere afspraken te maken met de aannemer  en dat deze nu ook beter worden negakomen.

____________________________________________________________________________________________________________

BURO-33 publiceert unieke aanbesteding gemeente Renkum


De gemeente Renkum, in het hart van de Airborne regio, waar voor Nederland veel historie is geschreven, heeft BURO-33 opdracht gegeven voor het vervangen van de gehele OVL installatie voor duurzame LED verlichting.


Daar stopte de wens van de gemeente niet, ook moest deze verlichting "slim" worden. De data die met dat slim maken wordt gegenereerd, moest een onderdeel zijn van de aanbesteding.

 

Dat dit nieuw is en uniek is een feit. Maar wat kan je met deze gegenereerde data doen, was de vraag. Na een marktconsultatie in het begin van dit jaar hebben we besloten door middel van een concurrentie gerichte dialoog op zoek te gaan naar een partij die ons kan gaan begeleiden met deze vernieuwing.


Dat de "data" een zeer belangrijk onderdeel van de Internet of Things is, heeft ons er toe aangezet te gaan zoeken naar een partij die niet alleen veel verstand heeft van OVL, maar ook van data. Hierover is er nog niet veel bekend waardoor er waarschijnlijk combinaties gevormd zullen gaan worden om op dit project in te gaan schrijven.


LINK VOOR INFO

____________________________________________________________________________________________________________

De Bilt - Soest - Bunnik besteden gezamelijk aan


De gemeenten De Bilt, Bunnik en Soest gaan de openbare verlichting op grote schaal vervangen. De wethouders Rost van Tonningen (De Bilt), Spil (Bunnik) en Van Berkel (Soest) ondertekenden daartoe een convenant.


Door de gezamenlijke aanpak verwachten de 3 gemeenten naar eigen zeggen ‘kostenvoordelen, betere dienstverlening en betere deling van kennis’.

De inspanning zal naar verwachting bijdragen aan landelijk gestelde doelen om energie te besparen. De aanbesteding voor het onderhouden, vervangen en verduurzamen van de straatlantaarns met led-verlichting is reeds in voorbereiding.


In het convenant spreken de 3 gemeenten onder andere af om de samenwerking verder uit te breiden in de toekomst.

Hierbij gaat het om taken als het maken van onderhoudsplannen, het houden van toezicht op werkzaamheden en de afhandeling van storingen.


BURO-33 gaat deze aanbesteding geheel begeleiden.


Voor meer info: KLIK HIER VOOR INFO

____________________________________________________________________________________________________________

  BURO-33 helpt gemeente                 

Bronckhorst aan duurzame OVLDe gemeente Bronckhorts heeft geld beschikbaar gesteld om de OVl te verduurzamen.


BURO-33 gaat de gemeente helpen dit te doen door middel van een Bouwteam contructie. De nog te selecteren aannemer gaat in een bouwteam samen met de gemeente de uitvoering bepalen.


Het gaat in fases worden uitgevoerd en de aannemer dient rekening te houden met de huidige onderhoudsaannemer. hij dient de gemeente geheel te ontzorgen maar de gemeente wil wel invloed houden op de uitvoering en de toe te passen materialen. Ook de communicatie met de burgers behoort tot de opdracht van de aannemer.


De uitvoering van de procedure  is gestart begin 2018. Zie LINK voor meer info

BURO-33  gaat de  ICT aanbesteding

voor het Rijk van Nijmegen begeleiden


Dit Gemeenten zijn informatie verwerkende organisaties die anno 2015 in

grote mate afhankelijk zijn van   een   goede   en  betrouwbare   automatisering.   

Naast   de   afhankelijkheid   van   de   eigen bedrijfsvoering zijn wij voor onze

burgers de bewakers van de informatie die wij over hen hebben geregistreerd en moeten wij garanderen dat deze informatie niet in verkeerde handen komt.Vanuit Den Haag krijgen gemeenten de opdracht om vanaf 2017 alle transacties met de burgers digitaal af te (kunnen) handelen.


Daar tegenover staat dat de informatie technologie steeds complexer en kostbaarder wordt en dus  ook steeds meer specialistische kennis vraagt van het beherende ICT personeel.


Juist  hierin  ligt  het  bestaansrecht  van  onze  regionale  ICT samenwerking.  Samen   op   een   verantwoorde   wijze   de  deelnemende  gemeenten  ondersteunen  hun  (gezamenlijke)  informatievoorziening op een hoger plan te brengen zodat zij op   een   efficiënte   wijze   blijven   voldoen   aan   eisen   en  verwachtingen die door de besturen, de ambtenaren en vooral de burger gesteld worden.

Wij   loodsen   de   gemeenten   de   komende   jaren   door   de   turbulente   technologische   ICT ontwikkelingen, van private serverzalen tot publieke cloud toepassingen.


Buro-33 heeft de opdracht gekregen om zijn gedegen kennis van aanbesteden in te zetten voor de levering van hard-en software voor het Rijk van Nijmegen. Dit gaat gebeuren voor de gemeente Beuningen,  Druten,  Heumen,  Groesbeek, Ubbergen,  Millingen  aan de Rijn,  Mook en Middelaar  en  Nijmegen.

____________________________________________________________________________________________________________

Het gehele proces van de aanbesteding is verzorgt door BURO-33. De gemeente heeft ervoor gekozen zich geheel te laten ontzorgen.


Het schrijven van de uitvraag tot de plaatsing op TenderNed van de uitvraag is verzorgt door BURO-33.


Er is gekozen voor een functionele omschrijving van de gewenste producten maar ook aan te geven wat de wens is van de gemeente. Hierdoor denken we duidelijk te maken aan de inschrijvers wat de wens is, maar de gemeente laat zich graag overtuigen van een beter product of een product wat economisch beter past.

BURO-33 begeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk bij uitbreiding OVL in nieuwbouw locatie Weideveld


BURO-33 begeleid met een meervoudig onderhandse aanbesteding de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bij het plaatsen van de OVL in de nieuwbouw locatie Weideveld.


Voor meer info zie: link

____________________________________________________________________________________________________________

BURO-33 genomineerd voor OVL-NL inspiratie AWARD 2016


De jury van OVLNL Inspiratie Award 2016 heeft op 10 november in Utrecht tijdens een speciale bijeenkomst vier inzendingen genomineerd voor de OVLNL Inspiratie Award 2016. (zie LINK)  Waaronder de aanbesteding die BURO-33 heeft geschreven voor de gemeente Leusden.


De gemeente Leusden tekende namelijk op maandag 26 september een 15-jarig contract voor beheer en onderhoud van de openbare verlichting (OVL). De vervanging van alle armaturen binnen twee jaar en de implementatie van een telemanagementsysteem maakt van de gemeente een koploper in duurzaamheid. Door de versnelde overgang naar led in combinatie met het telemanagementsysteem haalt gemeente Leusden al vóór 2020 de 'Hoofddoelen OVL 2030' uit het SER-Energieakkoord.


Zowel regionaal als landelijk wordt de aanpak met belangstelling gevolgd. Het contract leidt tot extra samenwerking en meer impact op het gebied van duurzaamheid, recycling en 'Social Return On Investment'.


Voor meer info zie: link

____________________________________________________________________________________________________________

Parkeer Route Informatie Systeem voor Gemeente Delft aanbesteed


De Gemeente Delft voert een aanbestedings-procedure uit voor het vervangen en aanpassen van het PRIS systeem van de gemeente Delft.


Het huidige Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) is in 2000, met de opening van parkeergarage Phoenix in bedrijf genomen.


Nadien zijn ook de Zuidpoortgarage en de Marktgarage toegevoegd aan het systeem. Inmiddels is het systeem 17 jaar oud en aan het eind van zijn technische levensduur. In 2017 wordt de Prinsenhofgarage opgeleverd en dient deze te worden toegevoegd aan het PRIS.

____________________________________________________________________________________________________________

BURO-33 helpt gemeente Houten met een BVP procedure aan een nieuwe uitvoerder leerlingenvervoer


BURO-33 heeft de gemeente Houten geholpen bij het tot stand komen van een nieuw contract met een opdrachtnemer voor het leerlingenvervoer.


Sommige leerlingen kunnen niet zelfstandig naar school reizen. Dit kan meerdere redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat de leerling een beperking heeft  of de school die bij hem of haar past ver weg is.


Een goede opdrachtnemer vinden in deze branche is niet gemakkelijke opdracht aangezien er in de wereld van taxivervoer veel gebeurd. Door middel van onze unieke BVP LIGHT® procedure hebben we snel een goede en betrouwbare partner kunnen vinden.


KLIK hier voor meer info


____________________________________________________________________________________________________________

BURO-33 helpt gemeente Dordrecht bij tot standkomen van het LED PvE


BURO-33 heeft de gemeente Dordrecht geholpen bij het tot standkomen van het LED PvE.


Stadsbeheer Dordrecht is bezig om led-verlichting als basisverlichting toe te passen. Stadsbeheer heeft daarom een beleidsdocument opgesteld waarin ze haar visie en aanpak formuleert voor de transitie naar led-armaturen. Onderdeel van dit beleid is een Programma van Eisen (PvE) en een Leverings- en garantieovereenkomst voor led-systemen.


De verwachting is dat Stadsbeheer namens de gemeente Alblasserdam, Dordrecht en Sliedrecht, via haar contractpartner Ziut, medio 2017 een uitvraag gaat doen voor het leveren van led-armaturen voor 4 wegprofielen.

Vooruitlopend zal er nog een marktverkenning worden gehouden.


KLIK hier voor meer info


____________________________________________________________________________________________________________

Vervangingsbestek OVL gemeente Gouda


BURO-33 heeft voor de gemeente Gouda een raamovereenkomst gepubliceerd voor de vervanging van de OVL voor de aankomend 3 jaren.


Gemeente Gouda  deed voorheen altijd per jaar de opdracht aanbesteden voor de vervanging van de armaturen, masten en OVL-kabel.


In nauwe samenwerking is besloten nu een raamovereenkomst voor de aankomende 3 jaar te publiceren.

Buro-33 zal ook de engineering van elke deel-opdracht voor zijn rekening nemen.


Klik hier voor meer info

____________________________________________________________________________________________________________

Prestatiecontract onderhoud OVL gemeente Delft & Rijswijk


BURO-33 heeft voor de gemeente Delft & Rijswijk het beheer en onderhoud aan de OVL & VRI  aanbesteed.


Uniek aan dit RAW bestek is de prestratie eis. Men wil 98% van de verlichting brandend hebben. Hoe de aannemer dat gaat doen is aan hem. Wij laten hem vrij en hij zal deze prestratie moeten leveren. Regie is hierbij de norm van de gemeenten tegenwoordig en dat wordt hier prima  mee bereikt.


Het bestek is in 2 percelen verdeeld een voor Rijswijk inclusief VRI en een van Delft zonder  VRI

____________________________________________________________________________________________________________

Woudenberg vervangt alle OVL zonder aanbesteding........


Alle lichtmasten in Woudenberg die ouder zijn dan tien jaar worden tussen mei en december 2017 vervangen. Er komen gerecyclede exemplaren met LED verlichting voor terug. Met het vervangen van de openbare verlichting is Woudenberg straks één van de eerste gemeenten waarbij de straatverlichting compleet op afstand bediend kan worden.

Dit na een onbekende wijze in deze wereld, na onderhandeling.


Dit is mogelijk door de gemeenteraad en het college te vragen om een uitzondering te maken op het inkoopbeleid en de Aanbestedingswet.

Dit vanwege de armaturen uit de sociale werkplaats van de gemeente en de zeer grote OVL aannemer uit de gemeente. Hierdoor kon het werk uitgevoerd worden door inwoners van de gemeente Woudenberg.


Wil je meer info..... KLIK HIER

____________________________________________________________________________________________________________

Goede aanbesteding leidt tot gunning van opdracht


BURO-33 heeft de gemeente Nieuwkoop begeleid in het schrijven van een uitvraag op basis van prestatie. Dat wil zeggen dat we een prestatie vargen van de aannemer en hem daarop controleren.


De plannen die ingedient werden waren helder en de winner stak er duidelijk bovenuit. Op prijs maar zeker op kwaliteit hebben we nu een aannemer die op basis van regie gaat werken voor de gemeente Nieuwkoop.


Een unieke vorm die een besparing opleverde van ruim 30% op het bestaande onderhoudsbudget en waar we zekerder zijn van de kwaliteit van de staat van het areaal.

____________________________________________________________________________________________________________

Haarlemmermeer geeft BURO-33 opdracht voor het opstellen van onderhoudsbestek OVL


De gemeente  is er van overtuigd dat de beste aannemer  het werk moest gaan uitvoeren in Hoofddorp.


Een standaard RAW bestek was toch wel de wens, waar we gewoon elke week de werkzaamheden konden afrekenen. Maar hoe zouden we nou de beste aannnemer vinden die het werk snapt en goed kon uitvoeren.


Doormiddel van een interview met de uitvoerder ging de gemeente toetsen of deze wel de praktijk rond de OVL in een stad als Haarlemmermeer snapte en ook ze vetrouwen  kregen van zijn kennis en kunde.


Het bleek een perfecte match tussen  de wens van de klant en onze manier van uitvragen met een interview.......

____________________________________________________________________________________________________________

Provincie Overijssel geeft BURO-33 opdracht om het gehele OV areaal te inventariseren.


De provincie  heeft BURO-33 gevraagd een inventarisatie te maken van lichtmasten en armaturen in de gehele provincie. Circa 6.500 lichtmasten en armaturen moesten worden geïnventariseerd en verwerkt in de GBKN.


Ook moesten er nieuwe lichtmaststickers geplakt worden op de masten.


Door BURO-33 is een efficiënte werkwijze uitgedacht, waarbij op locatie met een iPad voorzien van speciale software de informatie over de lichtmasten kon worden toegevoegd aan de GBKN. Ook zijn op locatie de RD-coördinaten toegevoegd, zodat de lichtmasten later eenvoudig kunnen worden gelokaliseerd met een GPS ontvanger.


Tevens is de kwaliteit van de installatie beoordeeld.

____________________________________________________________________________________________________________

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk start werkzaamheden na succesvolle aanbesteding


Na een succesvolle aanbesteding voor het vervangen van de gehele OVL in Reeuwijk Brug-West zijn de werkzaamheden gestart.


De materialen zijn in dit bestek functioneel beschreven.

De aannemer CityTec is gestart met de vervanging van ruim  165 lichtmasten en armaturen. Tevens legt de gemeente hier een geheel eigen OV-net aan.


Voor meer info: KLIK HIER

____________________________________________________________________________________________________________

BURO-33 ontvangt opdracht om aanbesteding te begeleiden in gemeente Utrechtse Heuvelrug


De gemeente Utrechtse Heuvelrug telt, behalve 50.000 inwoners

en 22.000 huishoudens, 8.500 lantaarnpalen. Doordat de gemeente

is ontstaan uit een fusie is het arsenaal aan lichtmasten heel divers.


Er bestond dan ook behoefte aan meer uniformiteit. Dit, gecombi-

neerd met de wens grondig te verduurzamen en de kosten voor

openbare verlichting te verlagen, deed de gemeente besluiten om het complete arsenaal aan  verlichting te vervangen door onderhoudsvrije led-armaturen. Hierdoor wordt veel bespaard op energie, maar nog meer op beheer en onderhoud.


Doordat de gemeente Utrechtse Heuvelrug ervoor gekozen heeft het gehele OVL-arsenaal in één klap te vervangen door één type lamp is een hele overzichtelijke situatie ontstaan. Een situatie die de samenwerking met een vaste marktpartij volgens de gemeente overbodig maakt. Behalve de kosten voor het eenmalig opzeggen van het lopende contract, worden hiervoor dus geen kosten meer gemaakt.


BURO-33 is gevraagd deze aanbesteding te begeleiden en de kennis en kunde die BURO-33 heeft op het gebied van aanbesteden in te zetten om deze moeilijke casus in de markt te zetten.

____________________________________________________________________________________________________________