Directievoering

Directievoerder


De uitvoering van openbare verlichtingsprojecten vergt bijzondere aandacht en deskundigheid. Onze business omvat zowel advies als dienstverlening en wordt ingeroepen in diverse contractvormen w.o. RAW standaard en UAV.


In deze fase valt er veel te winnen voor de opdrachtgever; een juiste uitvoering zorgt voor een goed project tegen de afgesproken prijs. Geen juiste directievoering kan veel tijd en geld kosten.Tijdens de realisatiefase van een project vertegenwoordigt BURO-33 de belangen van de opdrachtgever.

Binnen de overeengekomen bevoegdheden bewaakt de directievoerder de contractuele afspraken met de aannemer.