Aanbesteding

Aanbesteden bij de lagere overheid


Aanbestedingen.

Beste verhouding van kwaliteit en prijs.


De nieuwe Aanbestedingswet maakt het voor veel gemeenten en provincies niet eenvoudiger. Maar het uiteindelijke resultaat is beter want de nadruk ligt veel meer op kwaliteit. Interessant is dat dat niet betekent dat de prijs altijd hoger hoeft te zijn. Onze ervaring is dat de prijs in de meeste gevallen juist lager is.


Een aanbesteding is maatwerk. De basis kan een gedetailleerd bestek zijn maar ook kan worden aanbesteed op prestaties. Te denken valt aan een aanbesteding op basis van een RAW bestek, of een variant van Best Value Procurement met interviews, of een concurrentiegerichte dialoog, etc. Het ligt voor een belangrijk deel aan de technische kennis en kunde die de opdrachtgever zelf heeft of zelf wil inzetten. Verder gaat het om de EMVI criteria die passen bij het doel. Of een presentatie of interview een nuttig onderdeel is van het gunningsproces. Hoe participatie toe te passen. Op welke wijze innovatie, energiebesparing, duurzaamheid en social return kunnen meewegen in de beoordeling.


Voor de aanbesteding van producten zoals parkeerautomaten is participatie van gebruikers nuttig om toe te passen, want: wat vinden zij van de automaten? Voor een aanbesteding van een langjarig onderhoudscontract voor openbare verlichting is een interview een effectief middel als onderdeel van de aanbesteding, want: gaan de mensen waarmaken wat zij opschrijven? Samen met onze opdrachtgever richten wij dit proces in. Wij begeleiden gemeenten en provincies met aanbestedingen en kunnen de aanbesteding gedeeltelijk of geheel verzorgen. Wij zorgen ervoor dat een methodiek wordt gekozen die het best past en dat deze methodiek transparant wordt toegepast, geheel volgens de Aanbestedingswet.