Meer nieuws

____________________________________________________________________________________________________________

Aanleg fietsstraat Odijkseweg te Houten


Door een BVP ( BEST VALUE PROJECT® ) aanbesteding wou de gemeente marktpartijen uitdagen om mee te denken hoe dit project het best kan worden gerealiseerd.

Vier marktpartijen zijn uitgenodigd om een presentatie te geven van hun ideeën en met een onderlinge dialoog met de gemeente deze te verduidelijken en toe te lichten.


Diegene met de beste oplossing heeft de opdracht verkregen.


Meer valt hier te lezen; KLIK


_________________________________________________________________________________________________________

Drechtsteden besteed onderhoud OVL aan........


Vorig jaar zette de gemeente Dordrecht samen met de Drechtsteden Alblasserdam, Sliedrecht en Zwijndrecht in op een nieuwe manier van aanbesteden voor het onderhoud van hun openbare verlichting: een innovatieve aanpak.


In samenwerking met de aanbestedingsexperts van LIGHT2020 ontstond er een alternatief gunningsmodel. “Naast het vertrouwde plan van aanpak voegden we een interview met enkele praktijkcasussen toe. Dat betekent dat de inschrijver echt zijn huiswerk moet doen en goed doordrongen moet zijn van de wensen en behoeften van de opdrachtgever.”


De Drechtsteden werden in hun zoektocht naar een nieuwe vorm van aanbesteden ondersteund door LIGHT2020. Deze aanbestedingsexperts bedachten mede de vernieuwende gunningsprocedure.


Klik hier voor het artikel in INSTALLICHT

_________________________________________________________________________________________________________

Google OVL View

De tool om inzicht te krijgen in uw bestand


We hebben een unieke tool ontwikkeld om uw lichtmasten bestand inzichtelijk te maken in Google maps.

In opdracht van de gemeente Huizen hebben we op basis van Microsoft Excel een plugin gemaakt om uw bestand inzichtelijk te maken in Google Maps.

                               Meer info: KLIK HIER


____________________________________________________________________________________________________________

Enkele voorbeelden van landelijke TV-media momenten:

RTL 4 Nieuws

d.d. 25 januari 2007 OVL Leiden

Vanaf minuut 16:48 Item Groen Licht

NOVA

d.d. 6 juli 2007 Groen Licht Apeldoorn / Lunteren

_________________________________________________________________________________________________________

Project:                     Aanbesteding vervanging en onderhoud OVL 2015

Opdrachtgever:          Gemeente Leusden

Samenwerking met:    Light2020.nl

Inhoud:                      Aanbesteden d.m.v. bouwteam


Gemeente Leusden besteedt Onderhoud OVL en Telemanagement aan voor 15 jaar d.m.v BOUWTEAM.


Het contract van de gemeente Leusden voor het beheer en onderhoud van haar openbare verlichting met ca. 6300 lichtpunten liep 31-12-2015 af. De gemeente wil het beheer en onderhoud opnieuw aanbesteden en wel voor een langere tijd dan in de markt gebruikelijk is.


De opdrachtgever wenst uiteindelijk inclusief een bouwteamtraject van maximaal 6 maanden voor de duur van 15 jaar een overeenkomst af te sluiten met een professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de beheer en onderhoud.


Tevens wil de gemeente het liefst dat zo snel als mogelijk van het areaal de armaturen zijn vervangen door duurzame alternatieven voorzien van een telemangementsysteem. Hoe snel dit zal gebeuren, laat de gemeente over aan de inschrijvers.


Klik hier voor details van de aanbesteding op de ABK


_________________________________________________________________________________________________________

Gemeente Oss vervangt 9.000 OVL lichtbronnen in Retrofit-LED ......


De gemeente Oss start een aanbesteding voor het plaatsen van led-verlichting in de openbare ruimte. In totaal gaat het om circa 9.000 armaturen waarbij de gemeente vraagt om retrofit led-lichtbronnen.


De opdrachtnemer is verder verplicht minimaal 2 procent van de totale opdrachtwaarden per jaar te besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de aanbesteding zal gebruik gemaakt worden van een elektronische veiling. Het project moet op 31 december 2015 zijn opgeleverd.


Meer valt hier te lezen; KLIK


_________________________________________________________________________________________________________

Project:                     Aanbesteding vervanging OVL 2015

Opdrachtgever:          Gemeente Gouda

Samenwerking met:    Light2020.nl

Inhoud:                      Aanbesteden d.m.v. RAW Systematiek 


De gemeente Gouda moest een groot aantal masten en armaturen vervangen vanwege ouderdom.

Wegens verkeerde omschrijvingen in het vorige bestek en het juridisch gevecht wat er daarna volgde moest er nu met functionele omschrijvingen van producten gewerkt worden.


Buro-33 had daarvoor de juiste kennis en kunde en is uit een onderhandse uitvraag als beste ingenieursbureau geselecteerd.


Samen met de gemeente Gouda een helder en duidelijk bestek geschreven waar zelfs geen vragen voor waren voor een Nota van Inlichtingen


Klik hier voor details van de aanbesteding op de ABK


_________________________________________________________________________________________________________

Project:                    Renovatie BK-laan te Schiedam

Opdrachtgever:         Gemeente Schiedam

Samenwerking met:    Innolumis en TVI Light

Inhoud:                     Renovatie OVL met Dynamische SON achtige -LED verlichting


Langs de Vlaardingendijk en de Burgemeester Knappertlaan in Schiedam-West is intelligente verlichting aangebracht.

Met behulp van sensoren wordt aanwezigheid gedetecteerd, waarop de lichtsterkte tijdelijk wordt aangepast. De lampen dimmen wanneer er niemand in de buurt is en zodra activiteit gedetecteerd wordt (voetganger, fietser of auto) wordt de licht intensiteit verhoogt naar een gewenste sterkte. Met deze oplossing wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin tevens energie wordt bespaard en er rekening wordt gehouden met het milieu.


De Vlaardingendijk en de Burgemeester Knappertlaan samen, strekken zich uit over meer dan twee kilometer en verbinden het centrum met de buitenwijken. De intelligente verlichting van het bedrijf Tvilight CitySense is over de gehele lengte van deze twee straten geïnstalleerd.


Klik hier voor meer info op de site van de schiedamsnieuws.nl


Klik hier voor meer info op de site van de TVI Light

_________________________________________________________________________________________________________

Project:                     Renovatie OVL

Opdrachtgever:          Gemeente OOST GELRE

Inhoud:                      Led-verlichting in Groenlo en Lichtenvoorde 


De gemeente Oost Gelre plaatst momenteel in 2 straten nieuwe led-verlichting in Groenlo en Lichtenvoorde, die beide onderdeel zijn van de gemeente Oost-Gelre. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ziut.


Het gehele proces van ontwerp tot aanbesteding is verzorgt door BURO-33. De gemeente heeft ervoor gekozen zich geheel te laten ontzorgen.


De openbare verlichting in de Borculoseweg te Groenlo en Richterslaan te Lichtenvoorde is volgens de gemeente aan vernieuwing toe. De huidige verlichting wordt vervangen door led- verlichting.


De Borculoseweg Groenlo werd van maandag 18 tot en met vrijdag 22 apri 2016 onder handen genomen. De Richterslaan in Lichtenvoorde kreeg van donderdag 28 april tot en met woensdag 11 mei 2016 een opknapbeurt.


Zie link LED magazine KLIK hier

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Project:                     Aanbesteding vervanging Parkeerautomaten

Opdrachtgever:          Gemeente Schiedam

Samenwerking met:    Light2020.nl

Inhoud:                      Aanbesteden d.m.v. burgerparticipatie   


De gemeente Schiedam moest zijn parkeermeters vervangen voor het innen van parkeerbelasting. Ze waren aan het eind van de technische levensduur.

De duurzame gedachte binnen de gemeente zijn hoog in prioriteit en ook de mening van burger is belangrijk. Parkeermeters zijn een ultiem apparaat waar de burger mee in aanraking komt met de overheid. Vaak is er veel commentaar op en de gebruiksvriendelijkheid laat vaak te wensen over.


De burgers van Schiedam mochten een rapportcijfer geven op de op proef staande varianten en tevens was er de eis dat de automaten zoveel mogelijk bestonden uit gebruikte onderdelen. Diegene die op beide onderdelen het beste scoorde kreeg de opdracht.


Een EMVI methode met duurzaamheid en burgerparticipatie.


Klik hier voor een interview over de aanbesteding


Project:                     Aanbesteding onderhoud OVL Gemeente Lingewaard en Overbetuwe

Opdrachtgever:          Gemeente Lingewaard en Overbetuwe

Samenwerking met:    Light2020.nl

Inhoud:                      Nieuwe vorm van werk in de markt zetten door Interview en vaste prijs   


De gemeente Lingewaard en Overbetuwe hebben gekozen om de aanbesteding voor het onderhoud aan de OVL op een unieke manier in de  markt te zetten. Een unieke combinatie tussen een RAW bestek en opzoek gaan naar de beste en meest betrouwbare aanbieder, door middel van een interview met de projectleider. Hierdoor moest er een vertrouwensband zichtbaar worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Snapte de opdrachtnemer het bestek en het werk wat hij in de praktijk in uitvoering moest gaan brengen. De prijs voor de dienst stond vast en voor de materialen hebben we de markt zijn werk laten doen door daar de laagste prijs te verlangen.


_________________________________________________________________________________________________________

Project:                    Fietspad Poldervaart te Schiedam

Opdrachtgever:         Gemeente Schiedam

Samenwerking met:   GHM Eclatect en TVI Light

Inhoud:                     Nieuw fietspad met Dynamische LED verlichting


De gemeente werkt aan de aanleg van de fietsroute langs de Poldervaart. De fietsroute van de Beneluxtunnel tot de Broekkade wordt ingericht als regionaal fietspad. Dit betekent een fietspad van rood asfalt, met dynamische verlichting en een breedte van 3,5m. Het project richt zich op het realiseren van de ontbrekende schakels van het fietspad en vervult een lang gekoesterde wens van de gemeente voor een hoogwaardige fietsroute langs de Poldervaart.


De verlichting van de fietsroute is uniek in Nederland. De zogenaamde 'dynamische verlichting' verlicht op zeer duurzame wijze de hele fietsroute. Wanneer een loper of fietser langs een lamp komt, licht het tot 20 procent gedimde led-licht op.


Klik hier voor meer info op de site van de MRDH


_________________________________________________________________________________________________________

Project:                   Carpoolplaats te Oudeschoot (Fryslân)

Opdrachtgever:        Provincie Fryslân

Samenwerking met:  ADIM B.V. te Epe

Inhoud:                    Nieuwe Carpoolplaats Oudeschoot met Dynamische ledverlichting


Heerenveen-Zuid krijgt een nieuwe carpoolplaats. Deze vervangt de huidige aan de zuidzijde van de N380 omdat de capaciteit er van structureel onvoldoende is. De nieuwe carpoolplaats wordt aangelegd langs de A32 aan de noordzijde van de N380.

Op de carpoolplaats staan vier lantaarnpalen met een detectieradar en ledverlichting. De provincie heeft hier bewust gekozen voor ledverlichting. Reguliere lampen moeten namelijk eerst opwarmen voor ze voldoende licht geven. Ledverlichting  geeft, net als een gloeilamp, bijna meteen de volle lichtsterkte. Op het moment dat er beweging op het terrein is, springen de lampen aan. Zijn de auto’s of mensen weer vertrokken, dan blijft het licht nog ongeveer vijf minuten branden._________________________________________________________________________________________________________

Project:              Ontwerp OVL provinciale weg (N355) door de bebouwde kom van Twijzel

Opdrachtgever:   Provincie Fryslân

Projectleider:     Niels Joustra

Inhoud:               Ontwerp verlichting door bebouwde kom van Twijzel


Advisering en ontwerp OVL + management systeem

Autocad tekeningen

Lichtberekeningen


_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________