Nieuws

BURO-33 helpt gemeente Maasdriel bij grootschalige vervanging OVL

 

De gemeente Maasdriel, gaat grootschalig zijn openbare verlichting vervangen.

BURO-33 heeft RAW bestek geschreven waarin de EMVI score behaald kan worden op het nakomen van de afspraken, hoe beter hij deze nakomt hoe hoger zijn score. Komt hij zijn afspraken niet na, volgt een boete waarvan hij zelf de hoogte mocht bepalen bij inschrijving.

In dit bestek denken we nog betere afspraken te maken met de aannemer en dat deze nu ook beter worden negakomen.

____________________________________________________________________________________________________________

BURO-33 publiceert unieke aanbesteding gemeente Renkum

 

De gemeente Renkum, in het hart van de Airborne regio, waar voor Nederland veel historie is geschreven, heeft BURO-33 opdracht gegeven voor het vervangen van de gehele OVL installatie voor duurzame LED verlichting.

 

Daar stopte de wens van de gemeente niet, ook moest deze verlichting "slim" worden. De data die met dat slim maken wordt gegenereerd, moest een onderdeel zijn van de aanbesteding.

Dat dit nieuw is en uniek is een feit. Maar wat kan je met deze gegenereerde data doen, was de vraag. Na een marktconsultatie in het begin van dit jaar hebben we besloten door middel van een concurrentie gerichte dialoog op zoek te gaan naar een partij die ons kan gaan begeleiden met deze vernieuwing.

 

Dat de "data" een zeer belangrijk onderdeel van de Internet of Things is, heeft ons er toe aangezet te gaan zoeken naar een partij die niet alleen veel verstand heeft van OVL, maar ook van data. Hierover is er nog niet veel bekend waardoor er waarschijnlijk combinaties gevormd zullen gaan worden om op dit project in te gaan schrijven.

 

LINK VOOR INFO

____________________________________________________________________________________________________________

De Bilt - Soest - Bunnik besteden gezamelijk aan

 

De gemeenten De Bilt, Bunnik en Soest gaan de openbare verlichting op grote schaal vervangen. De wethouders Rost van Tonningen (De Bilt), Spil (Bunnik) en Van Berkel (Soest) ondertekenden daartoe een convenant.

 

Door de gezamenlijke aanpak verwachten de 3 gemeenten naar eigen zeggen ‘kostenvoordelen, betere dienstverlening en betere deling van kennis’.

De inspanning zal naar verwachting bijdragen aan landelijk gestelde doelen om energie te besparen. De aanbesteding voor het onderhouden, vervangen en verduurzamen van de straatlantaarns met led-verlichting is reeds in voorbereiding.

 

In het convenant spreken de 3 gemeenten onder andere af om de samenwerking verder uit te breiden in de toekomst.

Hierbij gaat het om taken als het maken van onderhoudsplannen, het houden van toezicht op werkzaamheden en de afhandeling van storingen.

 

BURO-33 gaat deze aanbesteding geheel begeleiden.

 

Voor meer info: KLIK HIER VOOR INFO

____________________________________________________________________________________________________________

BURO-33 helpt gemeente

Bronckhorst aan duurzame OVL

 

 

De gemeente Bronckhorts heeft geld beschikbaar gesteld om de OVl te verduurzamen.

 

BURO-33 gaat de gemeente helpen dit te doen door middel van een Bouwteam contructie. De nog te selecteren aannemer gaat in een bouwteam samen met de gemeente de uitvoering bepalen.

 

Het gaat in fases worden uitgevoerd en de aannemer dient rekening te houden met de huidige onderhoudsaannemer. hij dient de gemeente geheel te ontzorgen maar de gemeente wil wel invloed houden op de uitvoering en de toe te passen materialen. Ook de communicatie met de burgers behoort tot de opdracht van de aannemer.

 

De uitvoering van de procedure is gestart begin 2018. Zie LINK voor meer info

BURO-33 gaat de ICT aanbesteding

voor het Rijk van Nijmegen begeleiden

 

Dit Gemeenten zijn informatie verwerkende organisaties die anno 2015 in

grote mate afhankelijk zijn van een goede en betrouwbare automatisering.

Naast de afhankelijkheid van de eigen bedrijfsvoering zijn wij voor onze

burgers de bewakers van de informatie die wij over hen hebben geregistreerd en moeten wij garanderen dat deze informatie niet in verkeerde handen komt.Vanuit Den Haag krijgen gemeenten de opdracht om vanaf 2017 alle transacties met de burgers digitaal af te (kunnen) handelen.

 

Daar tegenover staat dat de informatie technologie steeds complexer en kostbaarder wordt en dus ook steeds meer specialistische kennis vraagt van het beherende ICT personeel.

 

Juist hierin ligt het bestaansrecht van onze regionale ICT samenwerking. Samen op een verantwoorde wijze de deelnemende gemeenten ondersteunen hun (gezamenlijke) informatievoorziening op een hoger plan te brengen zodat zij op een efficiënte wijze blijven voldoen aan eisen en verwachtingen die door de besturen, de ambtenaren en vooral de burger gesteld worden.

Wij loodsen de gemeenten de komende jaren door de turbulente technologische ICT ontwikkelingen, van private serverzalen tot publieke cloud toepassingen.

 

Buro-33 heeft de opdracht gekregen om zijn gedegen kennis van aanbesteden in te zetten voor de levering van hard-en software voor het Rijk van Nijmegen. Dit gaat gebeuren voor de gemeente Beuningen, Druten, Heumen, Groesbeek, Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar en Nijmegen.

____________________________________________________________________________________________________________

BURO-33 ontvangt opdracht om aanbesteding te begeleiden in gemeente Utrechtse Heuvelrug

 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug telt, behalve 50.000 inwoners

en 22.000 huishoudens, 8.500 lantaarnpalen. Doordat de gemeente

is ontstaan uit een fusie is het arsenaal aan lichtmasten heel divers.

 

Er bestond dan ook behoefte aan meer uniformiteit. Dit, gecombi-

neerd met de wens grondig te verduurzamen en de kosten voor

openbare verlichting te verlagen, deed de gemeente besluiten om het complete arsenaal aan verlichting te vervangen door onderhoudsvrije led-armaturen. Hierdoor wordt veel bespaard op energie, maar nog meer op beheer en onderhoud.

 

Doordat de gemeente Utrechtse Heuvelrug ervoor gekozen heeft het gehele OVL-arsenaal in één klap te vervangen door één type lamp is een hele overzichtelijke situatie ontstaan. Een situatie die de samenwerking met een vaste marktpartij volgens de gemeente overbodig maakt. Behalve de kosten voor het eenmalig opzeggen van het lopende contract, worden hiervoor dus geen kosten meer gemaakt.

 

BURO-33 is gevraagd deze aanbesteding te begeleiden en de kennis en kunde die BURO-33 heeft op het gebied van aanbesteden in te zetten om deze moeilijke casus in de markt te zetten.

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Het gehele proces van de aanbesteding is verzorgt door BURO-33. De gemeente heeft ervoor gekozen zich geheel te laten ontzorgen.

 

Het schrijven van de uitvraag tot de plaatsing op TenderNed van de uitvraag is verzorgt door BURO-33.

 

Er is gekozen voor een functionele omschrijving van de gewenste producten maar ook aan te geven wat de wens is van de gemeente. Hierdoor denken we duidelijk te maken aan de inschrijvers wat de wens is, maar de gemeente laat zich graag overtuigen van een beter product of een product wat economisch beter past.

BURO-33 begeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk bij uitbreiding OVL in nieuwbouw locatie Weideveld

 

BURO-33 begeleid met een meervoudig onderhandse aanbesteding de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bij het plaatsen van de OVL in de nieuwbouw locatie Weideveld.

 

Voor meer info zie: link

____________________________________________________________________________________________________________

BURO-33 genomineerd voor OVL-NL inspiratie AWARD 2016

 

De jury van OVLNL Inspiratie Award 2016 heeft op 10 november in Utrecht tijdens een speciale bijeenkomst vier inzendingen genomineerd voor de OVLNL Inspiratie Award 2016. (zie LINK) Waaronder de aanbesteding die BURO-33 heeft geschreven voor de gemeente Leusden.

 

De gemeente Leusden tekende namelijk op maandag 26 september een 15-jarig contract voor beheer en onderhoud van de openbare verlichting (OVL). De vervanging van alle armaturen binnen twee jaar en de implementatie van een telemanagementsysteem maakt van de gemeente een koploper in duurzaamheid. Door de versnelde overgang naar led in combinatie met het telemanagementsysteem haalt gemeente Leusden al vóór 2020 de 'Hoofddoelen OVL 2030' uit het SER-Energieakkoord.

 

Zowel regionaal als landelijk wordt de aanpak met belangstelling gevolgd. Het contract leidt tot extra samenwerking en meer impact op het gebied van duurzaamheid, recycling en 'Social Return On Investment'.

 

Voor meer info zie: link

____________________________________________________________________________________________________________

Parkeer Route Informatie Systeem voor Gemeente Delft aanbesteed

 

De Gemeente Delft voert een aanbestedings-procedure uit voor het vervangen en aanpassen van het PRIS systeem van de gemeente Delft.

 

Het huidige Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) is in 2000, met de opening van parkeergarage Phoenix in bedrijf genomen.

 

Nadien zijn ook de Zuidpoortgarage en de Marktgarage toegevoegd aan het systeem. Inmiddels is het systeem 17 jaar oud en aan het eind van zijn technische levensduur. In 2017 wordt de Prinsenhofgarage opgeleverd en dient deze te worden toegevoegd aan het PRIS.

____________________________________________________________________________________________________________

BURO-33 helpt gemeente Houten met een BVP procedure aan een nieuwe uitvoerder leerlingenvervoer

 

BURO-33 heeft de gemeente Houten geholpen bij het tot stand komen van een nieuw contract met een opdrachtnemer voor het leerlingenvervoer.

 

Sommige leerlingen kunnen niet zelfstandig naar school reizen. Dit kan meerdere redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat de leerling een beperking heeft of de school die bij hem of haar past ver weg is.

 

Een goede opdrachtnemer vinden in deze branche is niet gemakkelijke opdracht aangezien er in de wereld van taxivervoer veel gebeurd. Door middel van onze unieke BVP LIGHT® procedure hebben we snel een goede en betrouwbare partner kunnen vinden.

 

KLIK hier voor meer info

 

____________________________________________________________________________________________________________

BURO-33 helpt gemeente Dordrecht bij tot standkomen van het LED PvE

 

BURO-33 heeft de gemeente Dordrecht geholpen bij het tot standkomen van het LED PvE.

 

Stadsbeheer Dordrecht is bezig om led-verlichting als basisverlichting toe te passen. Stadsbeheer heeft daarom een beleidsdocument opgesteld waarin ze haar visie en aanpak formuleert voor de transitie naar led-armaturen. Onderdeel van dit beleid is een Programma van Eisen (PvE) en een Leverings- en garantieovereenkomst voor led-systemen.

 

De verwachting is dat Stadsbeheer namens de gemeente Alblasserdam, Dordrecht en Sliedrecht, via haar contractpartner Ziut, medio 2017 een uitvraag gaat doen voor het leveren van led-armaturen voor 4 wegprofielen.

Vooruitlopend zal er nog een marktverkenning worden gehouden.

 

KLIK hier voor meer info

 

____________________________________________________________________________________________________________

Vervangingsbestek OVL gemeente Gouda

 

BURO-33 heeft voor de gemeente Gouda een raamovereenkomst gepubliceerd voor de vervanging van de OVL voor de aankomend 3 jaren.

 

Gemeente Gouda deed voorheen altijd per jaar de opdracht aanbesteden voor de vervanging van de armaturen, masten en OVL-kabel.

 

In nauwe samenwerking is besloten nu een raamovereenkomst voor de aankomende 3 jaar te publiceren.

Buro-33 zal ook de engineering van elke deel-opdracht voor zijn rekening nemen.

 

Klik hier voor meer info

____________________________________________________________________________________________________________

Prestatiecontract onderhoud OVL gemeente Delft & Rijswijk

 

BURO-33 heeft voor de gemeente Delft & Rijswijk het beheer en onderhoud aan de OVL & VRI aanbesteed.

 

Uniek aan dit RAW bestek is de prestratie eis. Men wil 98% van de verlichting brandend hebben. Hoe de aannemer dat gaat doen is aan hem. Wij laten hem vrij en hij zal deze prestratie moeten leveren. Regie is hierbij de norm van de gemeenten tegenwoordig en dat wordt hier prima mee bereikt.

 

Het bestek is in 2 percelen verdeeld een voor Rijswijk inclusief VRI en een van Delft zonder VRI

____________________________________________________________________________________________________________

Woudenberg vervangt alle OVL zonder aanbesteding........

 

Alle lichtmasten in Woudenberg die ouder zijn dan tien jaar worden tussen mei en december 2017 vervangen. Er komen gerecyclede exemplaren met LED verlichting voor terug. Met het vervangen van de openbare verlichting is Woudenberg straks één van de eerste gemeenten waarbij de straatverlichting compleet op afstand bediend kan worden.

Dit na een onbekende wijze in deze wereld, na onderhandeling.

 

Dit is mogelijk door de gemeenteraad en het college te vragen om een uitzondering te maken op het inkoopbeleid en de Aanbestedingswet.

Dit vanwege de armaturen uit de sociale werkplaats van de gemeente en de zeer grote OVL aannemer uit de gemeente. Hierdoor kon het werk uitgevoerd worden door inwoners van de gemeente Woudenberg.

 

Wil je meer info..... KLIK HIER

____________________________________________________________________________________________________________

Goede aanbesteding leidt tot gunning van opdracht

 

BURO-33 heeft de gemeente Nieuwkoop begeleid in het schrijven van een uitvraag op basis van prestatie. Dat wil zeggen dat we een prestatie vargen van de aannemer en hem daarop controleren.

 

De plannen die ingedient werden waren helder en de winner stak er duidelijk bovenuit. Op prijs maar zeker op kwaliteit hebben we nu een aannemer die op basis van regie gaat werken voor de gemeente Nieuwkoop.

 

Een unieke vorm die een besparing opleverde van ruim 30% op het bestaande onderhoudsbudget en waar we zekerder zijn van de kwaliteit van de staat van het areaal.

____________________________________________________________________________________________________________

Haarlemmermeer geeft BURO-33 opdracht voor het opstellen van onderhoudsbestek OVL

 

De gemeente is er van overtuigd dat de beste aannemer het werk moest gaan uitvoeren in Hoofddorp.

 

Een standaard RAW bestek was toch wel de wens, waar we gewoon elke week de werkzaamheden konden afrekenen. Maar hoe zouden we nou de beste aannnemer vinden die het werk snapt en goed kon uitvoeren.

 

Doormiddel van een interview met de uitvoerder ging de gemeente toetsen of deze wel de praktijk rond de OVL in een stad als Haarlemmermeer snapte en ook ze vetrouwen kregen van zijn kennis en kunde.

 

Het bleek een perfecte match tussen de wens van de klant en onze manier van uitvragen met een interview.......

____________________________________________________________________________________________________________

Provincie Overijssel geeft BURO-33 opdracht om het gehele OV areaal te inventariseren.

 

De provincie heeft BURO-33 gevraagd een inventarisatie te maken van lichtmasten en armaturen in de gehele provincie. Circa 6.500 lichtmasten en armaturen moesten worden geïnventariseerd en verwerkt in de GBKN.

 

Ook moesten er nieuwe lichtmaststickers geplakt worden op de masten.

 

Door BURO-33 is een efficiënte werkwijze uitgedacht, waarbij op locatie met een iPad voorzien van speciale software de informatie over de lichtmasten kon worden toegevoegd aan de GBKN. Ook zijn op locatie de RD-coördinaten toegevoegd, zodat de lichtmasten later eenvoudig kunnen worden gelokaliseerd met een GPS ontvanger.

 

Tevens is de kwaliteit van de installatie beoordeeld.

____________________________________________________________________________________________________________

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk start werkzaamheden na succesvolle aanbesteding

 

Na een succesvolle aanbesteding voor het vervangen van de gehele OVL in Reeuwijk Brug-West zijn de werkzaamheden gestart.

 

De materialen zijn in dit bestek functioneel beschreven.

De aannemer CityTec is gestart met de vervanging van ruim 165 lichtmasten en armaturen. Tevens legt de gemeente hier een geheel eigen OV-net aan.

 

Voor meer info: KLIK HIER

____________________________________________________________________________________________________________

Aanleg fietsstraat Odijkseweg te Houten

 

Door een BVP ( BEST VALUE PROJECT® ) aanbesteding wou de gemeente marktpartijen uitdagen om mee te denken hoe dit project het best kan worden gerealiseerd.

Vier marktpartijen zijn uitgenodigd om een presentatie te geven van hun ideeën en met een onderlinge dialoog met de gemeente deze te verduidelijken en toe te lichten.

 

Diegene met de beste oplossing heeft de opdracht verkregen.

 

Meer valt hier te lezen; KLIK

 

____________________________________________________________________________________________________________

Drechtsteden besteed onderhoud OVL aan........

 

Vorig jaar zette de gemeente Dordrecht samen met de Drechtsteden Alblasserdam, Sliedrecht en Zwijndrecht in op een nieuwe manier van aanbesteden voor het onderhoud van hun openbare verlichting: een innovatieve aanpak.

 

In samenwerking met de aanbestedingsexperts van LIGHT2020 ontstond er een alternatief gunningsmodel. “Naast het vertrouwde plan van aanpak voegden we een interview met enkele praktijkcasussen toe. Dat betekent dat de inschrijver echt zijn huiswerk moet doen en goed doordrongen moet zijn van de wensen en behoeften van de opdrachtgever.”

 

De Drechtsteden werden in hun zoektocht naar een nieuwe vorm van aanbesteden ondersteund door LIGHT2020. Deze aanbestedingsexperts bedachten mede de vernieuwende gunningsprocedure.

 

Klik hier voor het artikel in INSTALLICHT

____________________________________________________________________________________________________________

Google OVL View

De tool om inzicht te krijgen in uw bestand

 

We hebben een unieke tool ontwikkeld om uw lichtmasten bestand inzichtelijk te maken in Google maps.

In opdracht van de gemeente Huizen hebben we op basis van Microsoft Excel een plugin gemaakt om uw bestand inzichtelijk te maken in Google Maps.

Meer info: KLIK HIER

 

____________________________________________________________________________________________________________

Enkele voorbeelden van landelijke TV-media momenten:

RTL 4 Nieuws

d.d. 25 januari 2007 OVL Leiden

Vanaf minuut 16:48 Item Groen Licht

NOVA

d.d. 6 juli 2007 Groen Licht Apeldoorn / Lunteren

_________________________________________________________________________________________________________

Project: Aanbesteding vervanging en onderhoud OVL 2015

Opdrachtgever: Gemeente Leusden

Samenwerking met: Light2020.nl

Inhoud: Aanbesteden d.m.v. bouwteam

 

Gemeente Leusden besteedt Onderhoud OVL en Telemanagement aan voor 15 jaar d.m.v BOUWTEAM.

 

Het contract van de gemeente Leusden voor het beheer en onderhoud van haar openbare verlichting met ca. 6300 lichtpunten liep 31-12-2015 af. De gemeente wil het beheer en onderhoud opnieuw aanbesteden en wel voor een langere tijd dan in de markt gebruikelijk is.

 

De opdrachtgever wenst uiteindelijk inclusief een bouwteamtraject van maximaal 6 maanden voor de duur van 15 jaar een overeenkomst af te sluiten met een professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de beheer en onderhoud.

 

Tevens wil de gemeente het liefst dat zo snel als mogelijk van het areaal de armaturen zijn vervangen door duurzame alternatieven voorzien van een telemangementsysteem. Hoe snel dit zal gebeuren, laat de gemeente over aan de inschrijvers.

 

Klik hier voor details van de aanbesteding op de ABK

 

_________________________________________________________________________________________________________

Gemeente Oss vervangt 9.000 OVL lichtbronnen in Retrofit-LED ......

 

De gemeente Oss start een aanbesteding voor het plaatsen van led-verlichting in de openbare ruimte. In totaal gaat het om circa 9.000 armaturen waarbij de gemeente vraagt om retrofit led-lichtbronnen.

 

De opdrachtnemer is verder verplicht minimaal 2 procent van de totale opdrachtwaarden per jaar te besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de aanbesteding zal gebruik gemaakt worden van een elektronische veiling. Het project moet op 31 december 2015 zijn opgeleverd.

 

Meer valt hier te lezen; KLIK

 

_________________________________________________________________________________________________________

Project: Aanbesteding vervanging OVL 2015

Opdrachtgever: Gemeente Gouda

Samenwerking met: Light2020.nl

Inhoud: Aanbesteden d.m.v. RAW Systematiek

 

De gemeente Gouda moest een groot aantal masten en armaturen vervangen vanwege ouderdom.

Wegens verkeerde omschrijvingen in het vorige bestek en het juridisch gevecht wat er daarna volgde moest er nu met functionele omschrijvingen van producten gewerkt worden.

 

Buro-33 had daarvoor de juiste kennis en kunde en is uit een onderhandse uitvraag als beste ingenieursbureau geselecteerd.

 

Samen met de gemeente Gouda een helder en duidelijk bestek geschreven waar zelfs geen vragen voor waren voor een Nota van Inlichtingen

 

Klik hier voor details van de aanbesteding op de ABK

 

_________________________________________________________________________________________________________

Project: Renovatie BK-laan te Schiedam

Opdrachtgever: Gemeente Schiedam

Samenwerking met: Innolumis en TVI Light

Inhoud: Renovatie OVL met Dynamische SON achtige -LED verlichting

 

Langs de Vlaardingendijk en de Burgemeester Knappertlaan in Schiedam-West is intelligente verlichting aangebracht.

Met behulp van sensoren wordt aanwezigheid gedetecteerd, waarop de lichtsterkte tijdelijk wordt aangepast. De lampen dimmen wanneer er niemand in de buurt is en zodra activiteit gedetecteerd wordt (voetganger, fietser of auto) wordt de licht intensiteit verhoogt naar een gewenste sterkte. Met deze oplossing wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin tevens energie wordt bespaard en er rekening wordt gehouden met het milieu.

 

De Vlaardingendijk en de Burgemeester Knappertlaan samen, strekken zich uit over meer dan twee kilometer en verbinden het centrum met de buitenwijken. De intelligente verlichting van het bedrijf Tvilight CitySense is over de gehele lengte van deze twee straten geïnstalleerd.

 

Klik hier voor meer info op de site van de schiedamsnieuws.nl

 

Klik hier voor meer info op de site van de TVI Light

_________________________________________________________________________________________________________

Project: Renovatie OVL

Opdrachtgever: Gemeente OOST GELRE

Inhoud: Led-verlichting in Groenlo en Lichtenvoorde

 

De gemeente Oost Gelre plaatst momenteel in 2 straten nieuwe led-verlichting in Groenlo en Lichtenvoorde, die beide onderdeel zijn van de gemeente Oost-Gelre. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ziut.

 

Het gehele proces van ontwerp tot aanbesteding is verzorgt door BURO-33. De gemeente heeft ervoor gekozen zich geheel te laten ontzorgen.

 

De openbare verlichting in de Borculoseweg te Groenlo en Richterslaan te Lichtenvoorde is volgens de gemeente aan vernieuwing toe. De huidige verlichting wordt vervangen door led- verlichting.

 

De Borculoseweg Groenlo werd van maandag 18 tot en met vrijdag 22 apri 2016 onder handen genomen. De Richterslaan in Lichtenvoorde kreeg van donderdag 28 april tot en met woensdag 11 mei 2016 een opknapbeurt.

 

Zie link LED magazine KLIK hier

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Project: Aanbesteding vervanging Parkeerautomaten

Opdrachtgever: Gemeente Schiedam

Samenwerking met: Light2020.nl

Inhoud: Aanbesteden d.m.v. burgerparticipatie

 

De gemeente Schiedam moest zijn parkeermeters vervangen voor het innen van parkeerbelasting. Ze waren aan het eind van de technische levensduur.

De duurzame gedachte binnen de gemeente zijn hoog in prioriteit en ook de mening van burger is belangrijk. Parkeermeters zijn een ultiem apparaat waar de burger mee in aanraking komt met de overheid. Vaak is er veel commentaar op en de gebruiksvriendelijkheid laat vaak te wensen over.

 

De burgers van Schiedam mochten een rapportcijfer geven op de op proef staande varianten en tevens was er de eis dat de automaten zoveel mogelijk bestonden uit gebruikte onderdelen. Diegene die op beide onderdelen het beste scoorde kreeg de opdracht.

 

Een EMVI methode met duurzaamheid en burgerparticipatie.

 

Klik hier voor een interview over de aanbesteding

 

Project: Aanbesteding onderhoud OVL Gemeente Lingewaard en Overbetuwe

Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard en Overbetuwe

Samenwerking met: Light2020.nl

Inhoud: Nieuwe vorm van werk in de markt zetten door Interview en vaste prijs

 

De gemeente Lingewaard en Overbetuwe hebben gekozen om de aanbesteding voor het onderhoud aan de OVL op een unieke manier in de markt te zetten. Een unieke combinatie tussen een RAW bestek en opzoek gaan naar de beste en meest betrouwbare aanbieder, door middel van een interview met de projectleider. Hierdoor moest er een vertrouwensband zichtbaar worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Snapte de opdrachtnemer het bestek en het werk wat hij in de praktijk in uitvoering moest gaan brengen. De prijs voor de dienst stond vast en voor de materialen hebben we de markt zijn werk laten doen door daar de laagste prijs te verlangen.

 

_________________________________________________________________________________________________________

Project: Fietspad Poldervaart te Schiedam

Opdrachtgever: Gemeente Schiedam

Samenwerking met: GHM Eclatect en TVI Light

Inhoud: Nieuw fietspad met Dynamische LED verlichting

 

De gemeente werkt aan de aanleg van de fietsroute langs de Poldervaart. De fietsroute van de Beneluxtunnel tot de Broekkade wordt ingericht als regionaal fietspad. Dit betekent een fietspad van rood asfalt, met dynamische verlichting en een breedte van 3,5m. Het project richt zich op het realiseren van de ontbrekende schakels van het fietspad en vervult een lang gekoesterde wens van de gemeente voor een hoogwaardige fietsroute langs de Poldervaart.

 

De verlichting van de fietsroute is uniek in Nederland. De zogenaamde 'dynamische verlichting' verlicht op zeer duurzame wijze de hele fietsroute. Wanneer een loper of fietser langs een lamp komt, licht het tot 20 procent gedimde led-licht op.

 

Klik hier voor meer info op de site van de MRDH

 

_________________________________________________________________________________________________________

Project: Carpoolplaats te Oudeschoot (Fryslân)

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Samenwerking met: ADIM B.V. te Epe

Inhoud: Nieuwe Carpoolplaats Oudeschoot met Dynamische ledverlichting

 

Heerenveen-Zuid krijgt een nieuwe carpoolplaats. Deze vervangt de huidige aan de zuidzijde van de N380 omdat de capaciteit er van structureel onvoldoende is. De nieuwe carpoolplaats wordt aangelegd langs de A32 aan de noordzijde van de N380.

Op de carpoolplaats staan vier lantaarnpalen met een detectieradar en ledverlichting. De provincie heeft hier bewust gekozen voor ledverlichting. Reguliere lampen moeten namelijk eerst opwarmen voor ze voldoende licht geven. Ledverlichting geeft, net als een gloeilamp, bijna meteen de volle lichtsterkte. Op het moment dat er beweging op het terrein is, springen de lampen aan. Zijn de auto’s of mensen weer vertrokken, dan blijft het licht nog ongeveer vijf minuten branden.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Project: Ontwerp OVL provinciale weg (N355) door de bebouwde kom van Twijzel

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Projectleider: Niels Joustra

Inhoud: Ontwerp verlichting door bebouwde kom van Twijzel

 

Advisering en ontwerp OVL + management systeem

Autocad tekeningen

Lichtberekeningen

 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________