Bestandsbeheer

Bestandsbeheer

De onzichtbare kostenpost


Een niet correcte database kan voor veel onnodige kosten zorgen. Denk hierbij bij een onbemeterd energienet aan te veel masten dus te veel betalen of bij lampremplace een te late of te vroege remplace wat ook weer tot onnodige kosten lijdt.


Een juist en correct bestand levert u direct geld op!

Weet wat u beheert


Het klinkt eenvoudig; Weet wat u beheert. Maar weet u het ook echt.

Helaas is het vaak dat uw bestand niet correct is of zelfs helemaal incompleet met verkeerde gegevens. Wij helpen u hiermee, we kunnen het lichtmastenbestand voor inventarisreren en zelfs in kaart brengen met een X/Y coordinaat.

Hierdoor kunt u uw bestand echt gaan beheren; op het juiste moment lichtbronnen remplaceren of mischien armaturen vervangen.

Inmeten


Om het lichtmastbestand goed te kunnen gebruiken voor geo-gerelateerde systemen, zoals GIS-pakketten (Geografisch Informatie Systeem) is het noodzakelijk deze in te meten met GPS aparatuur

Een goed en juist bestandsbeheer kost geen geld maar levert u juist geld op!